# یه_سلام_عاشقونه

یه سلام عاشقونه

             "تو" را نمیــــــــــــــــــتوانم از اسمــــــــــــــان دلم حذفــــــــــــــ کنمبایــــــــــــــد"منی" را حـــــــــــــــذف کنم که تنهـــــــــــــــــاضمــــــــــــــــیر مخاطـــــــــــــــــــــــــبش"تو" هستی                                                     بــه ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 91 بازدید