# لعنت

لعـــــــــــــنت

   لعنــــــــــت به همه ضرب المثل های جهانکه هروقت لازمشان داری،برعکس از آب درمی آینـــــــــد…مثلا همین حـــــــــــــــالاکه من تو را میخواهمو ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 7 بازدید

بسه دیگه خدا

                  لعنت به همه ی صراط های مستقیمی                                        که عرضه ندارند تو را به من برسانند                                   وقتی ... ادامه مطلب
/ 43 نظر / 10 بازدید