# عشق

عشــــــــــــق و مـــــــــــــــــات زنـــــــــــــدگــــــــــی

 من که گفتم این بهار افسردنی است   من که گفتم این پرستو مردنی است     من که گفتم ای دل بی بند ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 3 بازدید