# خاطره

ولـــــــــــنتـــــــــایـــــــــن

    ولنتــــــــــــــــــــــاین     میدونی ولنتاین یعنی چــــــــــــی ؟ یعنی اینکه یادمــ ــ ــــ ـــ ـــون باشـــــــه یه عاشـــــــق واقعی باید فقطــــ به یه نفــــــــر دل ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 4 بازدید