http://flower.rozblog.com/

   سلام به وبلاگ شکلهای من

                     سر بزنید

 

          نظر هم یادتون نره ! لفطا More smileys for free download

 

      سلام

      سلام بهانه من برای زندگی ....
   دلت تنگ است ..... می دانم !!
  قلبت شکسته است ..... می دانم !!
 دوری برایت سخت است ...... می دانم !
 اما برای چند لحظه ای ارام بگیر ..... تا برایت بگویم...
 بگویم از دنیایی که به هیچ کس وفا نمی کند....
 و مردمی که به جز خودشان هیچ کس را نمی بینند..!
 بگویم از انچه که در این مدت بر من گذشت.....
 اما گریه نکن ....که حال و هوای تو مرا بارانی تر می کند...
 گریه نکن که چشمهای من نیز به گریه خواهند افتاد...
  بیا و درد دلت را به من بگو...
 و مطمئن باش که قول می دهم ارامت کنم...!
 با گریه خودت را ارام نکن....
 گریه نکن که اشکهایت مرا نا ارامتر می کند..
 گریه تو مرا به دلتنگی های دیرینه ام می کشاند....
 گریه نکن چون منهم مانند تو اشفته می شوم..
 می دانی که دوست ندارم ان چشمهای زیبایت رو خیس اشک ببینم ...
  ای عزیزم ...
  ای زندگی ام ....
  ای عشقم .....
  اینها تمام حرفهایی بود که در اوج دلتنگی با دل نا ارام خود ارام  ا رام گریستم...
 برای دلی که هنوز در نبود تو ....
 و ارام ... ارام می میرد...!
 باور کن بغض راه گلویم را بسته است....
 اما گریه نمی کنم...
 می خواهم برایت فقط بنویسم...
اما تو بگو بهانه ام ...
می خواهم به یاد گذشته .... اما اینبار با دستانی سرد اشکهای گونه هایت را پاک کنم ( به یاد روزهای از دست رفته )
بهانه ام :
بیا و دستهایت را در دستهای بی روحم بگذار...
و به یاد روزهای اول اشنایی مان دوباره ...ببار ...
این بار می خواهم جور دیگری اشکهایت را پاک کنم..!
سرت را بر روی شانه هایم بگذار ...و ارام در گوشم زمزمه کن باور کن به درد دلهایت گوش خواهم کرد...
می دانی اگر هنوز هم دلی برایت مانده باشد
وقتی دست نوشته هایم را می خوانی ....
اشک از چشمانت سرازیر می شود ...
پس برای اخرین بار هم گریه کن.... 
چون این درد دلی بود که در اوج بی کسی ..... 
من نیز با چشمانی خیس برایت نوشتم..... 

 

  

 

 

 

/ 89 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
bita

[خنثی][خرخون][خنثی]

bita

[هورا][هیپنوتیزم][هورا]

bita

[زبان][دلشکسته][زبان]

bita

[فرشته][بازنده][فرشته]

هدیه

با هر اسمی خواستی بلینک[چشمک]

امیر

سلللللللللللللللللللللللللللللللللام خوبییییییییییییییییییییییییییی نیستیییییییییییییییییییییییییییییی من اوممممممممممممدم بیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اپمممممممممممممممم [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]

امیر

سلللللللللللللللللللللللللللللللللام خوبییییییییییییییییییییییییییی نیستیییییییییییییییییییییییییییییی من اوممممممممممممدم بیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اپمممممممممممممممم [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]

پرنسس

متاسفم عزیزم برات.[گریه]امیدوارم اینجا بتونی با همدلی بقیه آروم شی و تسلی پیدا کنی.

محمود

سلام آپم ومنتظر حضور گرمت ____________$$$$$$$$ اميدوارم $$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$_?_$$$$$$$__$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$? ?$$$$$$$$$__$$$ _________$$$$$$$? آسمانت بي غبار ? $$__$$$$ _________$$$$$$? سهم چشمانت بهار ?$___$$$ __________$$$$$? قلبت از هر غصه دور ?$__$$$ ____________$$$$? بزم عشقت پر سرور ?$$$ _______________? بخت و تقديرت قشنگ ?$ _________________? عمر شيرينت بلند ? ____________________$$???$$$$ ______________________$??$ _______________________?