قصه

 

 

                                   

                      پای من خسته ازین رفتن بود

 

                  قصه ام قصه ی دل کندن بود

دل که دادم به یارم دیدم

راهش افسوس جدا از من بود

 

nader

/ 2 نظر / 7 بازدید
زیبا

عاشقی عزیزم؟؟؟؟ترکت کرد؟؟؟؟[ناراحت]