این دل شکسته بهتر

رفتی دلم شکستی ، این دل شکسته بهتر

 

پوسیده رشته عشق ، از هم گسسته بهتر

من انتقام دل را هرگز نگیرم از تو

این رفته راه ناحق ، در خون نشسته بهتر

در بزم باده نوشان ای غافل از دل من

بستی دو چشم و گفتم ، میخانه بسته بهتر

چون لاله های خونین ریزد سرشگم امشب

بر گور عشق دیرین ، گل دسته دسته بهتر

آئینه ایست گویا این چهره ی غمینم

تا راز دل ندانی ، در هم شکسته بهتر

فرسوده بند الفت ، با صد گره نیر زد

پیمان سست و بیجا ، ای گل ، نبسته بهتر

گر یادگار باید از عشق خانه سوزی...

داغی به سینه دارم ، جانی که خسته بهتر

 

 

 

/ 41 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهرنوش

[گل]♥[گل]♥[گل]♥ شـــــــب نقـــــــــــــــــــــره ای [گل]♥[گل]♥[گل]♥ ســـــــــــــــلام. امــــــــــــــــــــروز ســـــــــــــــاعت 11 صبـــــــــــــــح آپـــــــــــــــم [گل]♥[گل]♥[گل]♥ شـــــــب نقـــــــــــــــــــــره ای [گل]♥[گل]♥[گل]♥

متین

...راستی راآن چه حالی بود! آنچه می دیدیم ومی دیدند، بود خوابی یاخیالی بود؟ راست بودآن رستم دستان! یاکه سایه ی دوک زالی بود... ازت کم پیداییت نالیدم! ناپیداشدی...

بهارناز

درود آپم راجع به تک تکش نظر میخوام

بهنام

s.a.l.a.m خوبی ؟ من اپم .... صدامـــ از گریه ی دیشبـــ گرفته چه بارونی... چه احساسی... چه حالی... با اشکامـــ باز مهمونی گرفتمـــ همه چی هستـــ فقط جای تـــو خالی

متین

من یک آدم ِ معمولی هستم نه،معمولی نیستم یک آدم ِ ساده، ساده؟! خوب که به خودم فکر می‌کنم می‌بینم ساده هم نیستم، من یک هیچم بله یک هیچ! آدم ِ هیچ،هیچی ندارد یک هیچ ِ به تمام معنی. هیچ‌ها همان‌هایی هستند که از کنارشان به راحتی می‌گذرید از ذهنتان به راحتی پاک می‌شوند هیچ‌ها،هیچ‌وقت دیده نمی‌شوند. همین هیچ‌ها یک روزی عاشق می‌شوند اما چون هیچ هستند فقط عاشق می‌شوند، معشوق،نمی‌بیندشان خوب،حق هم دارد معشوقشان آدم است یک آدم،عاشق آدم می‌شود،یک آدم معمولی،ساده،یا خاص هیچ‌ها،که جز آدم حساب نمی‌شوند که آدمی عاشقشان شود. هیچ‌ها که عاشق می‌شوند فقط سکوت می‌کنند خیلی هنر کنند معشوقشان را به وصال ِ آدمی کمک و همراهی می‌کنند بعد از دور معشوقشان را خوشحال در آغوش ِ آدمی که دیدند لبخند می‌زنند سکوت می‌کنند آهسته آهسته دور می‌شوند پیر می‌شوند محو می‌شوند...... آری حکایت ِ هیچی که عاشق می‌شود این است: سکوت، تنهایی...................

نیاز

با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار.(ارد بزرگ)

نیاز

با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار.(ارد بزرگ)

نیاز

با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار.(ارد بزرگ)

wish

سلام عزیزم دقیقا به احساسات چوب حراج زدن به چه ارزونی[قلب] آپم بیا دلم برات تنگه

Asefeh

سلام ابجي جونم بدو بيا كه اپم ومنتظر حضور گرمت