خـــــــــــــــاطـــــــــــــــــره

 

     کاش دفتر خاطراتم چراغ جادو بود

      تا هروقت از سر دلتنگی به رویش دست می ‌کشیدم ،

               تو از درونش با آرزوی من بیرون می آمدی …

 

 

 

      گریه نمی کنم ؛ چیزی رفته توی چشمم !

 

                              به گمانم یک خاطره است …

 

   

 

    به صدایت که معتاد شدم رفتی !

 


حالا هر روز خاطره تزریق میکنم …

 

 

    

 

 

           دست خالی‌ که نمی‌شود به پیشواز خاطره رفت !من هم وقتی‌ چمدانم پر از گریه شد راه می‌‌افتم …

     

 

  

 

 

 

 

 

/ 36 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هستی

اَگــَر کـَـســی اَز مـَـن بـِـپـُـرسـَـد :آیــن روز هــآ وَ شــَــب هـــآیِ بـــی او رآ چــِــگـــوُنــــهِ مـــیـــگــُــذَرآنــــی؟ بــِــه او خـــوآهــَــم گــُــفـــت : بـــِــه آســـآنــــيِ ســـوُزآنـــــدَنِ رویــــــآهــــــــآیــــــَم!! ممنونم ابجی

Asefeh

گــفتیم پوست کلفــت میشیم دیگه راحت میشیم ! نمیــدونستم پوست کلفت که کنده شه دردش بیشتــره !

Asefeh

میوه های خراب اخر یا اخر از همه استفاده میشوند یا دور انداخته میشوند.... دخترک پاک برای رسیدن به خوشبختی به خودت گند نزن!!!!!

Asefeh

وقتی همه چیز خوب است،خیلی میترسم ! من به لنگیدن یک جای کار عادت دارم.........

Asefeh

کــدام عاشق تر بودیم؟ من که بخاطر عشق دنیایم جهنم شــد ...! یا آدم که ... بهشتش دنـیا شد ...! گریه

Asefeh

این روزها می گذرند ، ولی من از این روزها نمی گذرم.....

Asefeh

مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ...!!

Asefeh

کاش دلهاآنقدرخالص بودند،که دعاهاقبل ازپایین امدن دستها مستجاب می شدند.

فرشته مهربان

جیر جیرک به خرس گفت : دوستت دارم ، خرس گفت : الان وقت خواب زمستانیمونه . بعدا صحبت میکنیم . خرس رفت خوابید ولی نمیدانست که عمر جیر جیرک فقط سه روزه.