دل صد پاره

 

خدایا دل صد پاره ام را به دست کدامین

 

بند زن بسپارم که بسازدش

 

مگر به ماندن

 

قسم نخورده بود...؟؟؟؟

 

/ 14 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رامین

اپم ابجی زود بیا که منتظرم [گل]

شهروز

ارباب صداي قدمت مي آيد هنگامه اوج ماتمت مي آيد ما در تب داغ و غم تو مي سوزيم باز بوي محرمت مي آيد [گل][گل][گل]

شهروز

سلام بر آن كسي كه بدنش به خون آغشته شد ، سلام بر آن حرمت خيمه هايش شكسته شد . فرازي از زيارت ناحيه مقدسه [گل][گل][گل]

شهروز

امام حسين (ع) ضعيفي كه بايد براي او گريست نبود ... آموزگار بزرگ شهادت اكنون برخاسته است تا به همه آنها كه جهاد را تنها در توانستن مي فهمند و به همه آنها كه پيروزي بر خصم را تنها در غلبه ، بياموزد كه شهادت نه يك باختن ، كه يك انتخاب است . انتخابي كه در آن ، مجاهد با قرباني كردن خويش در آستانه معبد آزادي و محراب عشق ، پيروز مي شود و حسين " وارث آدم " كه بني آدم زيستن داد ، و " وارث پيامبران بزرگ " كه به انسان چگونه بايد زيست را آموختند ... [گل][گل][گل]

شهروز

دو كار در اين دنيا خيلي سخت است . اول اينكه موضوعي را كه در ذهن توست ، وارد ذهن ديگري كني . دوم پولي را كه در جيب ديگري است ، وارد جيب خود كني . اگر كار اول را خوب انجام دهي معلم هستي ، اگر دومي را خوب انجام دهي تاجر هستي . اگر هر دو را بخوبي انجام دهي زن هستي !!! و اگر هيچ يك را نتواني انجام دهي مي شوي شوهر !!!!! [گل][گل][گل]

کیوان

می دانی ....!! عاشـق تـرین مرد دنیــا آدم بود! که تـــــــــمام بـــهشـت را بـرای لــبخند حوا فــروخــت.

مهرنوش

نميدانـــــــــــــم... دل من نازک است.... یــــــا چشــــمان تو تــــــــــــــــــيز... هر گـــــاه نـــــگاه به تو مي دوزم بنـــــد دلــــم پاره مـــــــي شود [گل][گل][گل][گل]

مهرنوش

یک لحظـه گـوش کـن خـــدا ؛ جـدی میگــم نه شکوه است نه گلایه در این دنــیا . . . حــالِ خــیلی هـا اصـلا خـوب نیـست! یـک دسـتی بـه زندگیـشان بکـش لــــــــــــــــــــــــــــطفا

کیوان

هــمــیــشـــــــه نــــبــایـــد هــمـــه چــیـــز را تـــوضـــیــح داد وقـتــی کســی بــرای نـداشــته هــایــت بـــهـانــه مـیـگــیــرد بـهتـر اســـت او را هـــم نــداشــته بـاشـــی تــا بــه نـــداشـــتـه هــایــت اضــافــه شــود