درد من

 

درد من ،

 

 

چشمانـــی بـــود کـــه

 

 

بـــه مـــن " اشـــک " هدیـــه میـــداد

 

 

و بـــه دیگـــران " چشمـــک " ..........!

 

 

برایــش نوشتــم: "" بــه امیــد فــردای بهتــر""

 

 

دو هفتــه بعــد شنیــدم ازدواج کــرد...

 

 

بعــدهــا فهمیــدم آن روز

 

 

" الــف" " فــردا " را یــادم رفتــه بــود بنویســم ...!

   

 

نایت اسکین

 

 

   عشق امروزمان

 

     

    خدایـــــــا

 

 

 

از عشق امروزمان چیزی برای فردا کنار بگذار.

 

نگاهی ،

 

یادی ،

 

تصویری ،

 

خاطره ای

 

 برای هنگامی که فراموش خواهیم کرد

 

روزی چقدر عاشق بودیم

 

     

 

 

 

 

 

/ 8 نظر / 31 بازدید
هیوا

خوشحالم که دوباره برگشتي مثل هميشه عالي بو بخصوص اولي [ماچ][ماچ][ماچ][گل]

blm

یا علییییییییییییییک یه کله اومدم سرم درد گرفت[نیشخند] از اولی بیشتر از همه خوشم اومد[گل]

نازنین

آزادی واژه زیابیی است که حتی حاضر نیست حروفش بهم وابسته باشد تنها راه رسیدن به آزادی ، رهایی از وابسته بودن است

نازنین

آزادی واژه زیابیی است که حتی حاضر نیست حروفش بهم وابسته باشد تنها راه رسیدن به آزادی ، رهایی از وابسته بودن است

متین

سلام آجی جووووووووووووووووووووووووووووووووووون یها!! کجابودی بابادلم تنگید...چه خبرمبرا ...مرسی که بهم سرزدی عزیز[قلب]

amir

[گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ]

مهرنوش

[گل][گل][گل]شب نقره ای _ مهرنوش [گل][گل][گل] درد من ، چشمانـــی بـــود کـــه بـــه مـــن " اشـــک " هدیـــه میـــداد و بـــه دیگـــران " چشمـــک " ..........! برایــش نوشتــم: "" بــه امیــد فــردای بهتــر"" دو هفتــه بعــد شنیــدم ازدواج کــرد... بعــدهــا فهمیــدم آن روز " الــف" " فــردا " را یــادم رفتــه بــود بنویســم ...! [گل][گل][گل]شب نقره ای _ مهرنوش [گل][گل][گل] سلام دوست خوبم خوشحالم که برگشتی

هستی

+کاشــ می شد مثل آسمون بود … کاشــ می شد وقتی دلت گرفت اونقدر بباری تا بالاخره آفتابی شی … بعدش هم انگار نه انگار که بارشی بوده … خوش اومدی ابجی[قلب]